top of page

#KVCPRINTGREEN

MET KVC PRINT
KIEST U VOOR EEN
100% ECOLOGISCHE COMMUNICATIE

Bulle2.png

#KVCPRINTGREEN

IOC PRINT is het ENIGE bedrijf dat op groot formaat print op 100% GERECYCLEERD papier

drapeau-france.png
drapeau-anglais.jpg
drapeau-belgique.png

De samenwerking tussen KVC PRINT en de grootste affichagebedrijven op de markt leidde tot een mooie innovatie: de eerste affiches op groot formaat die op 100% gerecycleerd papier zijn geprint. Dezelfde weergave en dezelfde printkwaliteit maar met duidelijk meetbare voordelen voor het milieu. Met deze innovatie komen we tegemoet aan de sterke marktvraag op het vlak van milieubescherming en sociale en ecologische verantwoordelijkheid van bedrijven. KVC PRINT is het enige bedrijf in Frankrijk dat op groot formaat print op 100% gerecycleerd papier.

KVC PRINT, een historische speler in de productie van affiches

 

Een organisatie gericht op kwaliteit, veiligheid en milieu

Bij KVC PRINT zijn sociale en ecologische verantwoordelijkheid geen ijdele woorden maar een echte mindset met een organisatie waarin ontwikkeling, respect voor het milieu en constante verbetering stevig verankerd zitten. Daarom investeert ons bedrijf in een milieubenadering om gedurende het hele productieproces de toepassing en naleving van milieuvriendelijke arbeidsmethoden te garanderen.

 

IOC PRINT en innovatie

De teams van KVC PRINT streven naar constante verbetering in alle fasen van het productieproces. We waken voortdurend over de evaluatie van nieuwe printmedia en het gebruik van alsmaar milieuvriendelijkere producten om onze klanten een 100% groen aanbod te kunnen voorleggen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van onze realisaties.

 

Affiches op 100% gerecycleerd papier

Sinds 2014 wordt in de productiefaciliteiten een benadering van het type LAB/Innovatie toegepast om de mogelijke ontwikkelingen in het productieproces te testen, vooral door zo milieuvriendelijk mogelijke media en grondstoffen te gebruiken.

 

Daarvoor voeren we regelmatig tests uit met de fabrikanten van papier, zeildoeken maar ook inkt om na te gaan in welke mate 100% gerecycleerde grondstoffen kunnen worden aangeboden aan de spelers op de markt terwijl de kwaliteit en betrouwbaarheid van de weergave behouden blijft.

 

KVC PRINT nu affichecampagnes realiseren op 100% gerecycleerd papier voor de formaten ‘abri’ (118,5 x 175 cm) en 8 m² op rol (320 x 240 cm). Door het voorbereidende werk om de printparameters in te stellen, en de tests die we in reële omstandigheden uitvoeren samen met de grootste affichagebedrijven op de markt, kunnen we een weergave garanderen waarvan de kwaliteit dezelfde is als die op ‘traditioneel’ papier.

Bij KVC PRINT zijn we allemaal geëngageerd en communiceren we regelmatig over onze milieustrategie, zowel intern met het personeel als extern met onze klanten en leveranciers, om alle stakeholders te betrekken en te sensibiliseren.

Dit aanbod op 100% gerecycleerd papier sluit perfect aan op deze dynamiek, en we hopen het te zien groeien in de wereld van de communicatie op groot formaat.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN GERECYCLEERD PAPIER?

Het gebruik van gerecycleerd papier biedt de volgende voordelen:


- De ontbossing wordt verminderd.


- Er wordt tot 2,5 keer minder water gebruikt dan bij primair papier.


- Er wordt tot 2,5 keer minder energie gebruikt dan bij primair papier.


- Er wordt tot 38% minder CO2 uitgestoten dan bij primair papier.


- De kringloopeconomie wordt gestimuleerd: 23.000 jobs in ophaling en recyclage in Frankrijk (bron: Federec)

In vergelijking met niet-gerecycleerd papier geldt dat 1 ton 100% gerecycleerd papier Cocoon Silk dat we gebruiken voor ons aanbod affiches:


= 124 kg minder CO2, ofwel een heen- en terugrit Parijs-Stuttgart in een middelgrote Europese wagen.


= 34.900 liter minder water, ofwel 582 douches.

Affiches op groot formaat vallen onder de milieubijdrage voor papier. Deze bijdrage wordt berekend op basis van het papiertonnage.

WIST U DIT AL?

Kiest u voor gerecycleerd papier, dan krijgt u

een bonus van -10%!

logo_citeo.jpg

Bedrijven die ieder jaar meer dan 5 ton papier op de markt brengen, moeten zich laten registreren bij Citeo, aangifte doen van het aantal ton dat ze op de markt brengen en een milieubijdrage betalen. Het basisbedrag van de bijdrage is 67 euro per ton en varieert volgens een bonus-malussysteem.

Verkleining van onze ecologische voetafdruk in 2017

In 2017 drukten we  70 500 posters op 100% gerecycleerd Cocoon Silk-papier,

goed voor meer dan 20 ton papier.

 

2 158 020

liter water

90 168

kg hout

119 743

kWh energie

55 483

kg afval

74 538

km met de wagen

7 453

kg CO2

Verkleining van onze ecologische voetafdruk in 2018

In 2018, drukten we 384 461 affiches op 100% gerecycleerd Cocoon Silk-papier,

goed voor meer dan 108 ton papier.

 

Door dit papier te gebruiken in plaats van traditioneel papier, konden we onze impact op de natuurlijke hulpbronnen verkleinen en onze koolstofbalans verbeteren (resultaat van 2017 vervijfvoudigd). De cijfers hieronder geven een concreet overzicht van de vermindering van onze ecologische voetafdruk en CO2-uitstoot door te kiezen voor 100% gerecycleerd Cocoon Silk-papier in plaats van traditioneel papier:

eau.png

3 882 836

liter water

bois.png

162 235

kg hout

kWh.png

215 448

kWh energie

decharge.png

99 828

kg afval

km.png

134 114

km met de wagen

co2.png

13 411

kg CO2

Het equivalent van 48.000 douches (80 liter)

Hiermee kan een persoon 73 jaar lang tv-kijken (1 kWh = 3 tot 5 uur).

De afvalproductie van 282 personen (354 kg per inwoner van Frankrijk).

47 trajecten tussen Parijs en Moskou (2.835 km).

x5

in vergelijking

met 2017

#KVCPRINTGREEN

U hebt interesse in ons 100% groene aanbod? U wilt bewust de keuze maken voor een 100% ‘eco-friendly’ communicatie zonder beperkingen?

Neem dan contact met ons op voor uw volgende affichecampagne op groot formaat:

Message received!

bottom of page