top of page

#KVCPRINTGREEN

MET KVC PRINT
KIEST U VOOR EEN
100% ECOLOGICAL COMMUNICATION

Bulle2.png

#KVCPRINTGREEN

IOC PRINT is het ENIGE bedrijf dat op groot formaat print op 100% GERECYCLEERD paper

drapeau-france.png
drapeau-anglais.jpg
drapeau-belgique.png

De samenwerking tussen KVC PRINT en de grootste displaybedrijven op de markt leidde tot een mooie innovatie: de eerste posters op groot formaat die op100% recycled paperzijn geprint. Dezelfde weergave en dezelfde printkwaliteit maar met duidelijk meetbare voordelen voor het milieu. Met deze innovatie komen we tegemoet aan de sterke marktvraag op het vlak van milieubescherming en sociale en ecologische verantwoordelijkheid van bedrijven.KVC PRINT is het enige bedrijf in Frankrijk dat op groot formaat print op 100% gerecycleerd papier.

KVC PRINT, een historische speler in de productie van posters

 

Een organisatie gericht op kwaliteit, veiligheid in the middle

Bij KVC PRINT zijn sociale en ecologische verantwoordelijkheid geen ijdele woorden maar eenechte mindsetmet een organisatie waarin ontwikkeling, respect voor het milieu in constant verbetering stevig verankerd zitten. Daarom investeert ons bedrijf in een milieubenadering om gedurende het hele productieproces de toepassing en naleving van milieuvriendelijke arbeidsmethoden te garanderen.

 

IOC PRINT in innovation

De teams van KVC PRINT streven naar constant verbetering in alle fasen van het productieproces. We waken voortdurend over de evaluatie van nieuwe printmedia en het gebruik van alsmaar milieuvriendelijkere producten om onze klanten een 100% groen aanbod te kunnen voorleggen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van onze realisaties.

 

Posters op 100% gerecycleerd paper

Sinds 2014 wordt in de productiefaciliteiten een benadering van het type LAB/Innovatie toegepast om de mogelijke ontwikkelingen in het productieproces te testen, vooral doorzo milieuvriendelijk mogelijke media en grondstoffenyou gebruiken.

 

Daarvoor voeren we regelmatig tests uit met de fabrikanten van papier, zeildoeken maar ook inkt om na te gaan in welke mate 100% gerecycleerde grondstoffen kunnen worden aangeboden aan de spelers op de markt terwijl de kwaliteit en betrouwbaarheid van de weergave behouden blijft.

 

KVC PRINT naked postercampaigns realizeen op 100% gerecycleerd papier voor de formaten 'shelter' (118.5 x 175 cm) en 8 m² op rol (320 x 240 cm). Door het voorbereidende werk om de printparameters in te stellen, en de tests die we in reële omstandigheden uitvoeren samen met de grootste displaybedrijven op de markt,kunnen we een weergave garanderen waarvan de kwaliteit dezelfde is als die op 'traditioneel' papier.

Bij KVC PRINT zijn we allemaal geëngageerd en communiceren we regelmatig over eleven milieustrategie, zowel intern met het personeel als extern met eleven klanten en leveranciers, om alle stakeholders te betrekken en te sensitiseren.

Dit aanbod op 100% gerecycleerd papier sluit perfect aan op deze dynamiek, en we hopen het te zien groeien in de wereld van de communicatie op groot formaat.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN GERECYCLEERD PAPER?

Het gebruik van gerecycleerd papier biedt de volgende voordelen:


- De ontbossing wordt verminderd.


- Er wordt tot 2.5 keer minder water gebruikt dan bij primair papier.


- Er wordt tot 2.5 keer minder energie gebruikt dan bij primair papier.


- Er wordt tot 38% minder CO2 uitgestoten dan bij primair papier.


- De kringloopeconomie wordt gestimuleerd: 23.000 jobs in ophaling in recycling in Frankrijk (bron: Federec)

In vergelijking met niet-gerecycleerd papergeldt dat 1 ton 100% gerecycleerd paper Cocoon Silk dat we gebruiken voor ons aanbod posters:


= 124 kg minder CO2, ofwel een heen- en terugrit Parijs-Stuttgart in een middelgrote Europese wagen.


= 34,900 liter minder water, ofwel 582 showers.

Posters op groot formaat vallen onder demedium bijdrage voor paper. Deze bijdrage wordt berekend op basis van het papiertonnage.

WIST U SAID AL?

Kiest u voor gerecycleerd papier, dan krijgt u

een bonus van -10%!

logo_citeo.jpg

Bedrijven die ieder jaar meer dan 5 ton papier op de markt brengen, moeten zich laten registreren bij Citeo, aangifte doen van het aantal ton dat ze op de markt brengen en een milieubijdrage betalen. Het basisbedrag van de bijdrage is 67 euro per ton en varieert volgens een bonus-malussysteem.

Verkleining van onze ecologische voetafdrukin 2017

In 2017 drukten we  70,500 postersop 100% recycled Cocoon Silk-paper,

good for youmeer dan 20 ton paper.

 

2,158,020

liter water

90 168

kg high

119,743

kWh energy

55,483

kg downstream

74,538

km puts from wagen

7,453

kg CO2

Verkleining van onze ecologische voetafdrukin 2018

In 2018, drukten we 384 461 posters op 100% recycled Cocoon Silk-paper,

goed voor meer dan 108 your paper.

 

Door dit papier te gebruiken in plaats van traditioneel papier, konden we onze impact op de natuurlijke hulpbronnen verkleinen en onze koolstofbalans verbeteren (resultaat van 2017 vervijfvoudigd). De cijfers hieronder geven een concreet overzicht van de vermindering van onze ecologische voetafdruk en CO2-uitstoot door te kiezen voor 100% gerecycleerd Cocoon Silk-papier in plaats van traditioneel papier:

eau.png

3,882,836

liter water

bois.png

162,235

kg high

kWh.png

215,448

kWh energy

decharge.png

99,828

kg downstream

km.png

134 114

km puts from wagen

co2.png

13,411

kg CO2

Het equivalent van 48.000 showers (80 liter)

Hiermee kan een persoon 73 jaar lang tv-kijken (1 kWh = 3 tot 5 uur).

De afvalproductie van 282 personen (354 kg per inwoner van Frankrijk).

47 trajecten tussen Parijs en Moskou (2,835 km).

x5

in vergelijking

met 2017

#KVCPRINTGREEN

U hebt interested in ons 100% groene aanbod? U wilt bewust de keuze maken voor een 100% 'eco-friendly' communication zonder beperkingen?

Neem dan contact met ons op voor uw volgende postercampaign op groot formaat:

Message received!

bottom of page